ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΦΟΡΕΩΝ -ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΙΑΔΟΒΟΥΝΙ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Η επιτροπή αγώνα φορέων και πολιτών ΣΚΙΑΔΟΒΟΥΝΙ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Σας παρακαλούμε να ανεβάσετε το παρακάτω άρθρο προς ενημέρωση του κοινου:

Πάλι χωρίς ουσία η γνωμοδότηση της Περιφέρειας για το Σκιαδοβούνι Ερυμάνθου!!!
H επιτροπή του αγώνα φορέων και πολιτών για το Σκιαδοβούνι Ερυμάνθου συμμετείχε δια του εκπροσώπου της στην 8η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 14 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, στα πλαίσια της γνωμοδότησης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναφορικά με την «Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 31,5MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση‘‘Λειψούτα- Σκιαδοβούνι’’.
Ενώ η γνωμοδότηση της επιτροπής είναι αρνητική, ωστόσο και παρά τις επισημάνσεις μας δεν είναι ούτε αιτιολογημένη, ούτε ενσωματώνει τις διατυπωθείσες γνώμες των Δημοτικών Συμβουλίων, των τοπικών συμβουλίων, του ενδιαφερόμενου κοινού και του κοινού όπως ακριβώς απαιτεί η νομοθεσία(άρθρο 19 Ν.4014/11 και άρθρο 178 Ν.3852/10).
Έτσι λοιπόν έχουμε μια αίολη αρνητική γνωμοδότηση , ξεκάθαρα για τα ”μάτια” του κόσμου της τοπικής κοινωνίας, που ανοίγει παράθυρο αμφισβήτησής της αφού στην εισήγησή της μεταξύ άλλων αναγράφεται:
1. << Επειδή η περιοχή του έργου βρίσκεται και εντός των ορίων της ΣΠΠ με κωδικό (GR097) και ονομασία «Όρος Ερύμανθος», γι’αυτό έχει συνταχθεί Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, σύμφωνα με τα πορίσματα της οποίας και δεδομένου ότι θα τηρηθούν όλα τα προστατευτικά μέτρα που προτείνονται στην οικεία Μελέτη, δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου στην προστατευόμενη περιοχή.>>
2. Αναγράφονται αναλυτικά οι προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι κατασκευής και λειτουργίας του έργου.
Από τα παραπάνω και δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία τεκμηρίωση της αρνητικής γνώμης, είναι ξεκάθαρο ότι υποκρύπτονται για ακόμα μια φορά πολιτικές σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις από πλευράς Περιφέρειας, πράγμα επανειλημμένο και γνώριμο για την περίπτωση του Σκιαδοβουνίου.
Η επιτροπή αγώνα φορέων και πολιτών ΣΚΙΑΔΟΒΟΥΝΙ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Αγωνιστική Κίνηση Πάτρας ενάντια στα Αιολικά εντός περιοχών NATURA 2000