«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ-ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ»

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ-ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ
«Ο ΝΗΡΕΑΣ»
Προτάσεις:
Να χαρακτηριστεί ο Κορινθιακός «Εθνική προστατευόμενη περιοχή αλιείας» με υποχρέωση επιστημονικής παρακολούθησης.
Να δημιουργηθεί ένα διαπεριφερειακό συμβούλιο ή επιτροπή, για τον Κορινθιακό-Πατραϊκό.
Να φέρουμε σε διαβούλευση την ιδέα ενός «ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ».
Να εργαστούμε για την δημιουργία ενος ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ-ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ μαζί με την ίδρυση ομοσπονδίας αλιευτικών συλλόγων των δυο κόλπων.
Να ορισθούν τακτές επίσημες υπηρεσιακές συναντήσεις μεταξύ των προϊσταμένων της Β θμιας εκπαίδευσης των περειφερειακών ενοτήτων γύρω από τον Κορινθιακό-Πατραϊκό .
Να εξετάσουμε την δυνατότητα συνεργασίας των προϊσταμένων των εφορειών αρχαιοτήτων σε μόνιμη βάση, γύρω από τους κόλπους, με σκοπό την πολιτιστική ενοποίηση.
Ν’ αρχίσουν άμεσες επαφές και για αόριστο χρόνο, μεταξύ των προέδρων των ομοσπονδιών εμπορικών συλλόγων, για να βρεθούν κοινές λύσεις που αφορούν το κλάδο τους σε επίπεδο των δύο κόλπων.
Να ορισθεί κατόπιν διαβούλευσης, ενα σήμα-κατατεθέν, κοινό για όλους, με σκοπό την κοινή προβολή του Κορινθιακού-Πατραϊκου κόλπου στην τουριστική αγορά. Το νεο σήμα θα πρέπει να προβάλλει και τις παγκόσμιες ιδιαιτερότητες του Κορινθιακού.
Από εδώ και στο εξής να προσκαλούμε πιεστικά στις συγκεντρώσες που αφορούν τους δυο κόλπους και τις μεγάλες εταιρείες-ρυπαντές, με σκοπό να διαχύσουν την κοινωνική εταιρική τους ευθύνη λίγο μακρύτερα από τα χωριά που περιβάλλουν τις εν λόγω εταιρείες.
Να καταγγείλουμε συλλογικά το γεγονός της κατάργησης ή αν θέλετε της πρόσκαιρης διακοπής, της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Αιγίου-Αγίου Νικολάου.
Να συνεργασθούν οι προέδροι των λιμενικών ταμείων γύρω από τους δύο κόλπους, σε μόνιμη βάση.
Να γίνουν τα απαραίτητα ώστε όλα τα προϊόντα αλιείας του Κορινθιακού-Πατραϊκού, να αποκτήσουν κοινή ονομασία προέλευσης.
Να αρχίσουμε να θεωρούμε τον Κορινθιακό-Πατραϊκό σαν μια αδιάσπαστη ενότητα.
Τέλος, πρίν είναι αργά, να εργασθούμε μαζί για το μέγα θέμα των εξορύξεων γύρω από τον Κορινθιακό. Τα Δελφικό τοπίο αλλοιώνεται λίγο περισσότερο κάθε μέρα, μέσα στην γενική αδιαφορία πλήν ελαχίστων εξαιρέσεων. Τα Γεράνεια όρη απειλούνται με την ίδια τύχη.
Παρακαλώ όπως απαντήσετε εντός δύο ημερών εάν είσαστε σύμφωνοι.
                                         Ο Γ.Γραμματέας
                                   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ