Περίπατος Υγείας στη Γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης

Από τον σημερινό Περίπατο Υγείας: