Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος Ι.Ν. Αγίου Κονσταντίνου Μοιραλίου 10.6.2018