Περπάτημα στη Νερομάνα της Κρήνης από τον τοπικό πολ. συλλ. σε συνεργασία με το Σύλλογό μας. 27.05.2018