Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Πατρών, 15/12/2019