Εκδήλωση : Let’s do it-Καθαρισμός παραγλαύκειων οδών