Εκδήλωση : 30-31/5 και 1-2-3-4/6: Εξαήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους