Εκδήλωση : 24 Νοεμβρίου (Σάββατο ώρα 7-9μ.μ.): Συμμετοχή του Συλλόγου στο 21ο Forum Ανάπτυξης (24-25 Νοεμβρίου) στο ξενοδοχείο Αστήρ με θέμα: ‘’Επαναπροσανατολισμός & Δημογραφικό’’