Εκδήλωση : 1-2-3 Φεβρουαρίου: Χειμερινή εκδρομή σε Νέο χιονοδρομικό Μετσόβου-Καβάλα-Ξάνθη-Αβδηρα-Φιλίππου