Εκδήλωση : Χειμερινή εκδρομή του Συλλόγου στο Βόλο – Πήλιο