Εκδήλωση : Τι νεώτερο για το AIDS

Δεκ
1

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΔΕΚΕΜ. ’14 και ώρα 7:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο  του Ι.Ν. Αγ. Αποστόλων

Πέτρου & Παύλου Μπεγουλακίου, συνδιοργανώνει εκδήλωση με το Ενοριακό Κέντρο

του Ι.Ν., με το κέντρο αναφοράς του AIDS και με το σωματείο « Υπόσχεσης» κατά του AIDS,

με   θέμα «Τι νεώτερο για το AIDS».