Εκδήλωση : Τι νεώτερο για το AIDS

Δεκ
3

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΔΕΚΕΜ. ΄14 και ώρα 7:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου

Σταροχωρίου συνδιοργανώνει με τους τοπικούς φορείς (Κοινότητας και Πολιτιστικού

Συλλόγου) εκδήλωση με θέμα: « Τι νεώτερο για το  AIDS».