Εκδήλωση : Τείχος Δυμαίων (ημερήσια εκδρομή με ξενάγηση)