Εκδήλωση : Περίπατος υγείας στη Νερομάνα Κρήνης με το Σύλλογο Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κρήνης