Εκδήλωση : Περίπατος Υγείας (Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου)