Εκδήλωση : Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης στην Αθήνα και επίσκεψη στο Νομισματικό Μουσείο