Εκδήλωση : Παράκληση στον ιστορικό Ναό της Παναγίας της Μέτζαινας