Εκδήλωση : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

Απρ
22

Απρίλιος: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γης (22/4) με το Λύκειο Δεμενίκων με θέμα η ‘’Πλαστική Σακούλα στη ζωή μας’’.