Εκδήλωση : Πέρασμα στο Φαράγγι του Βουραϊκού (πεζοί & με Οδοντωτό)