Εκδήλωση : Μονοήμερη εκδρομή Πλευρώνα-Καλυδώνα-Οινιάδες & Θέρμες Μεσολογγίου (με ξενάγηση)