Εκδήλωση : ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΑΙΡΟ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΣΙΝΑ 20-27/08/20