Εκδήλωση : ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Αυγ
22
Η 7ήμερη εκδρομή στην Ιταλία (Ούμπρια-Ρώμη-Πάρκο Αμπρούζο) από 22-28 Αυγούστου 2018, ανεβλήθη και θα πραγματοποιηθεί του Ιούνιο του 2019.
Από τη ναυτιλιακή εταιρεία είχαμε τη δέσμευση να καταθέσουμε τις ανάλογες προκαταβολές των 40 ατόμων μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018, για την εξασφάλιση των ανάλογων καμπινών στο καράβι.
Δυστυχώς, κάποιοι από τους δηλώσαντες αρχικά, δεν κατέβαλαν εγκαίρως τις προκαταβολές των, με αποτέλεσμα το ναυτιλιακό πρακτορείο να μην δώσει παράταση, και διέθεσε τις καμπίνες σε άλλους. Έτσι χάσαμε την ευκαιρία να
ταξιδέψουμε στη γειτονική και όμορφη χώρα. Ωστόσο αρκετοί ήσαν αυτοί που εμφανίστηκαν και δήλωσαν μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία της 30ης/6/18.
Γι’ αυτό απεφασίσθη η αναβολή της ανωτέρω εκδρομής για τον Ιούνιο του 2019.