Εκδήλωση : Ιατροκοινωνική εκδήλωση στο Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας για τις εποχικές αλλεργίες