Εκδήλωση : Ιατροκοινωνική εκδήλωση στη Θέα Πατρών με θέμα «Μη ασφαλή τρόφιμα και καρκίνος»