Εκδήλωση : Ενημερωτική

Νοε
2017

Εκδήλωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Δυτικής Ελλάδος.