Εκδήλωση : Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Συννοσηρότητα σωματικής και ψυχικής υγείας» στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου του Νέου Σουλίου