Εκδήλωση : Εκδήλωση για την Πλαστική σακούλα στο Λύκειο Δεμενίκων