Εκδήλωση : Β’ Χαιρετισμοί στον Αγ.Νικόλαο της Βλασίας