Εκδήλωση : Α’ Χαιρετισμοί – Ι.Μ. Αγ. Τριάδος στην Ποροβίτσα