Εκδήλωση : Α΄ Χαιρετισμοί στην Παναγία στο Φραγκοπήδημα