32ο Συνέδριο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) σε συνδιοργάνωση με την ΚΕΔΕ, τον ΕΟΑΝ και το Δήμο Μετεώρων.

Η αγροτική ρύπανση στο μικροσκόπιο

Πληροφορίες: Κώστας Βολιώτης 6977-686838

Πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 21-23 Οκτωβρίου 2022 στην Καλαμπάκα το 32ο Συνέδριο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) σε συνδιοργάνωση με την ΚΕΔΕ, τον ΕΟΑΝ και το Δήμο Μετεώρων.

Το θέμα του 32ου Συνεδρίου ήταν:

«Διαχείριση Αγροτικής Ρύπανσης (πλαστικά, οργανικά κλπ.)

 και Υποδομές»

 Στόχος αυτού του συνεδρίου ήταν, να αναδειχθεί το πολύ σοβαρό και αχαρτογράφητο πρόβλημα της αγροτικής ρύπανσης. Για το θέμα αυτό έγιναν εισηγήσεις από φορείς και από ειδικούς επιστήμονες που έχουν ως αντικείμενο τα αγροτικά ζητήματα και τα ζητήματα περιβάλλοντος.

Το θέμα του Συνεδρίου ήταν σημαντικό επειδή:

  • Υπάρχει μεγάλη περιβαλλοντική και αισθητική ρύπανση του περιβάλλοντος.
  • Συγκεκριμένα στα επιφανειακά και υπόγεια νερά, το έδαφος και τον αέρα.
  • Επίδραση στην βιοποικιλότητα.
  • Στην υγεία των πολιτών.
  • Υπάρχει παντελής έλλειψη υποδομών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.

Το επίπεδο του Συνεδρίου ήταν, κατά γενική ομολογία, υψηλό και οι εισηγήσεις πολύ ενδιαφέρουσες. Αυτό συνέβαλε στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που αποτυπώθηκαν στη σχετική Απόφαση του Συνεδρίου (επισυνάπτεται).

Στο δεύτερο μέρος του 32ου Συνεδρίου του ΠΑΝΔΟΙΚΟ (εσωτερικό) και μετά τους απολογισμούς της προηγούμενης διοίκησης πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέας Επταμελούς Γραμματείας και εκλέχτηκαν οι εξής:

Νίκος Ασλάνογλου (Βέροια), Κώστας Βολιώτης (Βόλος), Φίλων Γερόπουλος (Βόλος) Θανάσης Θεοδωρόπουλος (Πάτρα) Γιώργος Καλλιαμπέτσος (Αθήνα), Δημήτρης Μίχαλος (Ρόδος) και Μαίρη Χουλιέρη (Χαλκίδα).

Η Επταμελής Γραμματεία του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Ν. Ασλάνογλου (Βέροια) 6946-381707 Κ. Βολιώτης (Βόλος)  6977-686838

Φ. Γερόπουλος (Βόλος) 6975-661819, Θαν. Θεοδωρόπουλος (Πάτρα) 6972-880774

Γ. Καλλιαμπέτσος (Αθήνα) 6944-842384, Δ. Μίχαλος (Ρόδος) 6944-862254

Μαίρη Χουλιέρη (Χαλκίδα) 6978-02614

 

Απόφαση 32ου Συνεδρίου

Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)

Καλαμπάκα 21-23 Οκτωβρίου 2022

Θέμα: «Διαχείριση Αγροτικής Ρύπανσης (πλαστικά, οργανικά κλπ.)

και Υποδομές»

Απόφαση των Συνέδρων

Οι σύνεδροι του 32ου Συνεδρίου του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμπάκα 21-23 Οκτωβρίου 2022, με συνδιοργανωτές την ΚΕΔΕ, τον ΕΟΑΝ και το Δήμο Μετεώρων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των προσκεκλημένων ομιλητών, από την κεντρική διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους φορείς, τις οικολογικές οργανώσεις και τον επιστημονικό χώρο, διαπιστώνουν ότι:

Από τα αγροτικά πλαστικά οι παραγωγοί των περιεκτών φυτοπροστατευτικών προϊόντων εντάσσονται στο Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγών συσκευασίας, οπότε πρόκειται για ρεύμα που η υποχρεωτικότητά του για οργάνωση και λειτουργία ΣΣΕΔ ρυθμίζεται από την ΚΥΑ 8197/90920/2013 (ΦΕΚ 1883/Β/01-08-2013) «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος», άρθρο 29. Έχει κατατεθεί φάκελος οργάνωσης συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΣΕΔ) και βρίσκεται σε στάδιο εξέτασης από τον ΕΟΑΝ. Κατά την αξιολόγηση του φακέλου του υποψήφιου φορέα ΣΣΕΔ διαπιστώθηκε ότι από το φορέα τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση η υποχρεωτική συλλογή των συσκευασιών φυτοπροστασίας στα καταστήματα και ως εκ τούτου απαιτείται η σχετική έκδοση ΚΥΑ. Στο πλαίσιο αυτό θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς Υπουργείου Περιβάλλοντος προς το  συναρμόδιο ΥΠΑΑΤ.

Όσον αφορά τα φιλμ και πλαστικά θερμοκηπίου αναμένεται έκδοση ΚΥΑ που θα ρυθμίζει το αντίστοιχο Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού.

Είναι σημαντική η συνεισφορά του ΕΟΑΝ για την οργάνωση και λειτουργία  φορέων ΣΣΕΔ στα δύο παραπάνω ρεύματα. Σημειώνεται πως θα τηρηθεί η ιεραρχία διαχείρισης των αποβλήτων συμπεριλαμβανομένης και της ενεργειακής αξιοποίησης, αφού προηγηθεί η διαλογή στην πηγή, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση. Πρέπει να ληφθούν μέτρα και για την αντιμετώπιση της οργανικής ρύπανσης συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών υποπροϊόντων.

Έγινε αναφορά στην αναποτελεσματικότητα των ελέγχων, και στην προώθηση της αρχής «Πληρώνω όσο πετάω» από τους Δήμους.  Παράλληλα συζητήθηκε η εφαρμογή του συστήματος DRS (Deposit Return System) όπου το 2023 θα παρέχεται ανταποδοτικό τέλος κατά την επιστροφή της συσκευασίας.

Παρουσιάστηκαν κάποιες καλές πρακτικές, προς υιοθέτηση από τρίτους, στο πλαίσιο πιλοτικών προγραμμάτων αλλά και παραδείγματα κακής διαχείρισης.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, κεντρική διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, ΕΟΑΝ, ΚΕΔΕ, δίκτυο ΦοΔΣΑ και μέλη και υπόχρεοι παραγωγοί, καθώς και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, πρέπει να συνεργαστούν για επίτευξη των στόχων με την υποστήριξη της επιστημονικής κοινότητας.

Είναι αυτονόητο ότι ο ρόλος των αγροτών είναι καταλυτικός για την επίτευξη των στόχων και είναι αναγκαία η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωσή τους για την ανάδειξη της επικινδυνότητας της αγροτικής δραστηριότητας για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Έγινε αναφορά στις πηγές σημειακής, και μη σημειακής ρύπανσης στον αγρό καθώς και στις απαιτήσεις ασφαλούς χρήσης για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Είναι αναγκαία η:

  1. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση των παραγωγών.
  2. Ανάγκη λειτουργίας συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αγροτικών ρύπων (πλαστικά, οργανικά κλπ.) με σημαντική ενίσχυση των υποδομών.
  3. Εντατικοποίηση της διαδικασίας ελέγχου και εφαρμογή ποινών για τη μείωση της ανεξέλεγκτης απόρριψης των αποβλήτων.
  4. Ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής και εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.

Για το 32ο Συνέδριο του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.                                                     Ο Συντονιστής της Ο.Ε.

Ευάγγελος Καραμίντζιος                                                 Κώστας Βολιώτης