Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση σεισμού.

Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση σεισμού.