Συμμετοχή του Συλλόγου μας στο 23ο FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, 18:00 – 20:00, στον διαδικτυακό τόπο https://www.forumanaptixis.gr/