“Πάτημα” Αγίου Ανδρέα

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Achaia Clauss – “Πάτημα” Αγίου Ανδρέα Λεοντίου

Μήκος: 21.325 μ.