«Πάτημα» Αγίου Ανδρέα

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Achaia Clauss – «Πάτημα» Αγίου Ανδρέα Λεοντίου

Μήκος: 21.325 μ.