Ημερίδα-ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-Πάτρα 5/12/2013

ΝΕΡΟ-ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤ ΗΝ ΠΑΤΡΑ

Τοποθέτηση Σ.Τσανάκα Νερό