Επιστολή προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιο Λιβανό Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κα. Φωτεινή Αραμπατζή

 

Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιο Λιβανό
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κα. Φωτεινή Αραμπατζή
Κοιν: Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας κα. Πέτρου Μαρίνα
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα
Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργο Αμυρά

Θέμα: Επιστολή για Αλίευση, εκφόρτωση, έκθεση προς πώληση και πώληση ατόμου του είδους Carcharodon Carcharias (WSH), Λευκός καρχαρίας
Αξιότιμες κυρίες
Αξιότιμοι κύριοι,
ακόμα ένα δυσάρεστο περιστατικό αλίευσης, πώλησης και επίδειξης Λευκού Καρχαρία, σημειώθηκε στην Μεσόγειο αυτή τη φορά στην Ελλάδα, στο νησί της Νάξου. Τα περιστατικά αυτά έρχονται να συμπληρώσουν τα πολλαπλά περιστατικά αλίευσης και εκφόρτωσης Λευκών Καρχαριών στην Μεσόγειο αλλά και τα πολλαπλά περιστατικά παράνομης αλίευσης προστατευόμενων ειδών καρχαριών και σαλαχιών στην Ελλάδα. Ο λευκός καρχαρίας συμπεριλαμβάνεται – μαζί με άλλα προστατευόμενα είδη καρχαριών και σαλαχιών – στο Παράρτημα II του πρωτοκόλλου «σχετικά με τις περιοχές ειδικής προστασίας και βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο» της Σύμβασης της Βαρκελώνης και η αλίευση, η διατήρηση επί σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά, η αποθήκευση και η πώληση ή η έκθεση προς πώληση αυτού απαγορεύονται αυστηρά από το Ενωσιακό δίκαιο, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 2015/2102 (άρθρο 16ι) και 2019/1241 (Παράρτημα I). Ο λευκός καρχαρίας, Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758), αποτελεί ένα από τα πλέον εμβληματικά είδη των ωκεανών μας, καθώς και το μεγαλύτερο σε μέγεθος ψάρι-θηρευτή σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο μεσογειακός πληθυσμός του λευκού καρχαρία εμπίπτει στην κατηγορία «Κρισίμως Κινδυνεύον» (critically endangered, CR) σύμφωνα με την Κόκκινη Λίστα των Απειλούμενων Ειδών της IUCN, εξαιτίας της δραματικής μείωσης του πληθυσμού του τα τελευταία 50 χρόνια στη Μεσόγειο, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 52 έως και 96% σε μερικές περιοχές. Παρότι στη Μεσόγειο και κατ᾽ επέκταση και στην Ελλάδα δεν αποτελεί είδος-στόχο της αλιείας, καταλήγει συχνά ως παρεμπίπτον αλίευμα σε διάφορους τύπους αλιευτικών εργαλείων. Αν και είναι πολύ πιθανό ότι το συγκεκριμένο άτομο αλιεύτηκε ως παρεμπίπτον αλίευμα, οι αλιείς υποχρεούνται, σε κάθε περίπτωση, να τα απελευθερώνουν ζωντανά. Κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικό για τις αρμόδιες αρχές να εποπτεύουν τέτοια περιστατικά, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον καθεστώς προστασίας του συγκεκριμένου είδους, καθώς και το γεγονός ότι τέτοιου είδους μη στοχευμένες αλιεύσεις ενδέχεται να πυροδοτήσουν την ανάπτυξη του παράνομου εμπορίου.
Καλούμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
1. να αυξήσει τους ελέγχους ώστε να εφαρμοστεί η υφιστάμενη εθνική (Π.Δ. 67/1981) και ενωσιακή νομοθεσία σε ότι αφορά τα προστατευόμενα είδη καρχαριών και σαλαχιών.
2. να ενεργοποιήσει και να λειτουργήσει το Τμήμα Πραγματοποίησης Ελέγχων της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που σύμφωνα με το Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ Α’ 138/15.09.2017) αποτελεί το μοναδικό όργανο με δικαιοδοσία για ελέγχους σε ιχθυαγορές, ιχθυοπωλεία και λιανικό εμπόριο, ώστε να υπάρχει και δεύτερη γραμμή ελέγχου για την εμπορία και διακίνηση προστατευόμενων ειδών καρχαριών και σαλαχιών.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή αρωγή κριθεί απαραίτητη για την διερεύνηση του συγκεκριμένου περιστατικού.

Η επιστολή συνυπογράφεται από:
iSea, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων
ΑΡΙΩΝ, Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών
MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας
Dive in Action
The Green Tank
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
ΑΡΧΕΛΩΝ Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ -ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ” Ο ΝΗΡΕΑΣ “
Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (Π.Φ.Π.Ο.)
Naxos island wildlife protection
MEDASSET, Μεσογειακός Σύνδεσμος για την Προστασία των Θαλάσσιων Χελωνών
Sea Shepherd Greece
Mediterranean Institute for Nature and Anthropos (MedINA)
Αλκυόνη – Aegean Wildlife Hospital
ΟΖΟΝ
All For Blue