Α’ Χαιρετισμοί, Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

Α’ Χαιρετισμοί

 Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

Την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 ο σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Παναγία Κατερινούς Τριχωνίδος, όπου και θα παρακολουθήσουμε τους Α’ Χαιρετισμούς.