Εκδήλωση : Συμμετοχή στο 20o Forum Ανάπτυξης στο ξενοδοχείο Αστήρ Πατρών